Teatr Lalkowy ANIMAGIA powstał w roku 1989 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żytnie.

Teatr ANIMAGIA jest teatrem autorskim Krystyny i Michała Zaskórskich.

Wszystkie spektakle zostały zrealizowane wg własnych scenariuszy i z własną oprawą plastyczną.

Szczególnymi walorami widowisk teatru ANIMAGIA jest interesująca plastyka i precyzyjna animacja postaci.

Siła artystycznego wyrazu plastycznych form, znalazła potwiedzenie w realizacjach, takich jak:

"Przypowieść o żołnierzu, biedzie i smierci", "Temu owoc się należy", "Tron", "Kaprysy",

"Krajobraz z wędrowcem, czyli o zgubnych skutkach zbaczania na manowce".

Teatr ANIMAGIA brał udział i był nagradzanyny na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych,

np: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, Ogólnopolski Przegląd Teatralny w Szczecinie KONTRAPUNKT,

także prezentował się na festiwalach ulicznych w Gdańsku (FETA) i Poznaniu (MALTA).

Dwukrotnie był nagradzany przez Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 1998 został laueratem "Złotej Maski".